Improvisaatio, statukset ja valta! Improvisation, status and power!

Tässä pajassa ensin hutkitaan ja sitten tutkitaan. Pajassa tutkitaan statuksia ja valtaa improvisaation keinoin  ja  tehdään  erilaisia  teatteri­ sekä  improvisaatioharjoitteita,  jotka  tukevat statuksen sekä vallan  ilmaisua.  Lopuksi  pohditaan,  mitä  iloa  tästä  voi  olla  niin  rooleissa  kuin  oikeassa elämässäkin.

Järjestäjä: Jori Pitkänen
Tapahtuman tyyppi: Yleinen