Mikä tekee Sankarin?

Sankareita  on  monenlaisia,  mutta  mikä  on  sankariuden  ydin?  Mikä  tekee  Sankarin?  Joseph Campbelin sankarimyyttiteoriaa ja myös vähän muita teorioita  käyttäen  käymme tarkastelemaan sankareita.  Tarkoituksena  olisi  antaa  eväät  omien  sankareiden  tai  sankarimyyttien  luomiseen pelimaailmassa.

Järjestäjä: Taru Lepistö
Tapahtuman tyyppi: Yleinen