Ryhmäilmiöt, valta ja vastuu – Pelinjärjestäjän sosiaaliset ja eettiset haasteet

Päähuomio  ohjelmassa  on  ryhmäilmiöden  ja  sosiaalisen  vuorovaikutuksen  merkitys  pelaajien kokemukselle.  Tavoitteena  on  myös  nostaa  keskusteluun  sosiaalisen  vastuun  ja  eettisen pelinjohtamisen teemoja. Ohjelman teemojen  käsittelyä pohjustetaan  alustuksilla,  joiden  jälkeen myös  annetaan  tilaa  osallistujien  omille  näkökulmille  ja  kysymyksille.  Omia  kokemuksia  ja mielipiteitä nimenomaan saa  tuoda  esille  ohjelman  aikana.  Tarkoituksena  ei  ole sanella  miten pelejä  tulisi  tehdä,  vaan  pohtia  yhdessä  kysymyksiä,  joita  pelejä  tehdessä  olisi  hyvä  ottaa huomioon. Live­roolipeleissä  on  lähtökohtaisesti  aina  paikalla  muita  ihmisiä,  jolloin  näiden  läsnäolo  ja pelaajien  keskinäiset  pelin  ulkopuoliset  suhteet  saattavat  vaikuttaa  pelaajien  valintoihin  ja kokemukseen  pelistä.  Miten  pelinjohtaja  voi  huomioida  tämän  siten  että  pelaajille  tarjottava pelikokemus  on  mahdollisimman  hyvä?  Pohdimme  myös  millaisia  ovat  live­roolipelien suunnitteluun  liittyvät  eettiset  kysymykset  ja  miten  live­roolipeliyhteisön  totunnaiset  käytönnöt saattavat  lähes  huomaamatta  vaikuttaa  pelin  suunnitelussa  tehtäviin  valintoihin  ja  pelaajien toimintaan.  Miten  eettinen  näkökulma  sekä  ryhmäilmiöt  kannattaa  ottaa  huomioon  peliä suunniteltaessa ja pelaajia valmistellessa? Miten pelinjohdon viestintä ja kielenkäyttö vaikuttavat pelaajien kokemuksen muotoutumiseen? Tavoitteena on tarkastella kriittisesti vallitsevaa roolipelikulttuuria ja pohtia erityisesti käytännön pelinjärjestämisessä esille tulevia kysymyksiä. Ohjelma soveltuu erityisesti pelien järjestämisestä kiinnostuneille, mutta ohjelmaan voi osallistua myös pelaajan näkökulmasta.

Järjestäjä: Tanja Lehto
Tapahtuman tyyppi: Yleinen